Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας είναι η κοινωνική οργάνωση, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 100 χιλιάδων Ελλήνων, που διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Ομοσπονδία αποτελείται από 6 περιφερειακές και 32 τοπικές εθνο-πολιτιστικές οργανώσεις. Ιδρύθηκε στις 4 Μαρτίου 2011.

Πριν την επίσημη ίδρυση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας οι δραστηριότητες της Ελληνικής διασποράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας υλοποιούνταν από την Ένωση Ελληνικών κοινωνικών οργανώσεων της Ρωσίας (AGOOR).

Τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας είναι ταυτόχρονα και μέλη της AGOOR.

Περισσότερες πληροφορίες
Ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κινήματος

Το Ελληνικό κίνημα στη σύγχρονη Ρωσία ξεκινά από τον Ιούλιο του 1992 με τη διεξαγωγή στην πόλη Μινεράλνιε Βόντι του Συνεδρίου ελληνικών κοινοτήτων της Ρωσίας.

Στο Συνέδριο πήραν μέρος μόνον οι κοινότητες της Σταυρούπολης, των Δημοκρατιών της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρία και της Καρατσάεβο Τσερκεσία, καθώς και κάποιες κοινότητες από το Κρασνοντάρ. Στο Συνέδριο δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας και εκλέχτηκε πρόεδρος ο κ.Ιάκωβος Ματσουκάτοβ από την Σταυρούπολη.

Ο εν ενεργεία Πρόεδρος είναι ο κ. Ιβάν Σαββίδης, που εκλέχτηκε στις 21 Ιουνίου 2015 στο Εκλογικό Συνέδριο στο Ροστόφ του Ντον.

Περισσότερες πληροφορίες
Η δομή του ελληνικού κινήματος

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας είναι η κοινωνική οργάνωση, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 100 χιλιάδων Ελλήνων, που διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία αποτελείται από 6 περιφερειακές και 32 τοπικές εθνο-πολιτιστικές οργανώσεις.

Τα διοικητικά όργανα:

  • Συνέδριο  —το ανώτατο όργανο της οργάνωσης (συγκαλείται μία φορά σε κάθε τέσσερα χρόνια).
  • Συμβούλιο  — το διοικητικό όργανο της οργάνωσης κατά την περίοδο μεταξύ των συνεδρίων.
  • Πρόεδρος  — πραγματοποιεί τη γενική διοίκηση των δραστηριοτήτων.
Περισσότερες πληροφορίες
Συμβούλιο Νεολαίας

Το Συμβούλιο Νεολαίας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας αποτελείται από 16 νέους και δραστήριους εκπροσώπους της ελληνικής νεολαίας της Ρωσίας.

Το πρώτο Συμβούλιο Νεολαίας της AGOOR εξελέγη στο Ροστόφ του Ντον το 2008. Ο Πρώτος Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας ήταν ο Αλεξεϊ Τσερκέζοφ, Μόσχα.

Από το 2015 του Συμβουλίου Νεολαίας ηγείται η Ευγενία Ποπόβα, Ροστόφ του Ντον.

Περισσότερες πληροφορίες
Οι ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας
Διαδραστικός χάρτης
100 000 Έλληνες διαμένουν
στην επικράτεια της Ρωσίας
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ιστορία του σύγχρονου
ελληνικού κινήματος
Η δομή του ελληνικού κινήματος
Συμβούλιο Νεολαίας
Οι ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας
100 000
Έλληνες διαμένουν
στην επικράτεια της Ρωσίας