Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας

Η πορεία της ρωσικής ιστορίας σημαδεύτηκε και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από το ελληνικό στοιχείο. Σε όλες τις κρίσιμες ιστορικές φάσεις που διαμόρφωσαν τη σημερινή Ρωσία σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Έλληνες, από την αρχή της ίδρυσης του κράτους των Ρως μέχρι και σήμερα. Οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση των δύο ομόδοξων λαών διατηρούνται για πάνω από μία χιλιετία.

H Σλαβο-ελληνο-λατινική Ακαδημία

Η Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄