Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας
Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας (εφεξής — Ομοσπονδία) είναι η κοινωνική οργάνωση, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 100 χιλιάδων Ελλήνων, που διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία αποτελείται από 6 περιφερειακές και 32 τοπικές εθνο-πολιτιστικές οργανώσεις. Ιδρύθηκε στις 4 Μαρτίου 2011. Πριν την επίσημη ίδρυση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας οι δραστηριότητες της Ελληνικής διασποράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας υλοποιούνταν από την Ένωση Ελληνικών κοινωνικών οργανώσεων της Ρωσίας (εφεξής — AGOOR). Τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας είναι ταυτόχρονα και μέλη της AGOOR.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας αποσκοπούν στη διατήρηση της ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, που διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με την υποχρεωτική ένταξη της ελληνικής Διασποράς στο μοναδικό εθνο-πολιτισμικό περιβάλλον του ρωσικού κράτους.

  ΑΡΧΕΣ

  • ελεύθερη βούληση των πολιτών όσον αφορά την ένταξή τους σε ορισμένη εθνοτική κοινότητα
  • αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση
  • ποικιλία μορφών της εσωτερικής οργάνωσης της εθνο-πολιτισμικής οργάνωσης
  • συνδυασμός της κοινωνικής πρωτοβουλίας με την κρατική υποστήριξη
  • σεβασμός της γλώσσας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και των εθίμων των διαφόρων εθνοτικών κοινοτήτων
  • νομιμότητα
  ΣΤΟΧΟΙ

  • δημιουργία των προϋποθέσεων για διατήρηση, μελέτη και διάδοση ανάμεσα στους Έλληνες της Ρωσίας της γλώσσας της καταγωγής τους
  • διατήρηση και ανάπτυξη του ελληνικού εθνικού πολιτισμού
  • διάδοση των ελληνικών εθνικών παραδόσεων και του πολιτισμού στη ρωσική κοινωνία
  • συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιες οργανώσεις, καθώς και με άλλες οργανώσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και άλλων χωρών για την επίλυση θεμάτων εθνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

  • Συνέδριο — το ανώτατο όργανο της οργάνωσης (συγκαλείται μία φορά σε κάθε τέσσερα χρόνια).
  • Συμβούλιο — το διοικητικό όργανο της οργάνωσης κατά την περίοδο μεταξύ των συνεδρίων. Αποτελείται από 30 μέλη, διακεκριμένους εκπροσώπους και ακτιβιστές των κοινωνικών οργανώσεων σχεδόν από όλες τις Περιφέρειες της Ρωσίας, καθώς και από νέους Έλληνες.
  • Πρόεδρος — πραγματοποιεί τη γενική διοίκηση των δραστηριοτήτων. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας είναι ο κ. Ιβάν Σαββίδης — επιχειρηματίας, κοινωνικός παράγοντας, μέλος του Συμβουλίου Διεθνοτικών Σχέσεων του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.