Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας
100 000
Έλληνες διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσίας
Επιλέξτε την περιοχή για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες
Περιφέρεια του Μπριάνσκ
32
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Λενινγκράντσκ
1 500
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια της Μόσχας
5 000
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Ριαζάν
100
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Ροστόφ
2 500
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Βορόνεζ
400
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Βολγκογκράντ
700
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Καρατσάγιεβο-Τσερκεζίας
1 300
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Καμπαρντίνο - Μπαλκάρια
300
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Αμπχαζίας
2 000
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Κριμαίας
2 800
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Ουντμουρτίας
250
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν
800
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Σβερντλόφσκ
1 500
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Τόμσκ
200
Έλληνες στη κοινότητα
Περιοχή του Κρασνογιάρσκ
700
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία των Σαχά ή Γιακουτία
250
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Νοβοσιμπίρσκ
300
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Όμσκ
500
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Καρελίας
100
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία του Αντιγκεϊ
1 400
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία του Ταταρστάν
500
Έλληνες στη κοινότητα
Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας – Αλανίας
2 000
Έλληνες στη κοινότητα
Περιφέρεια του Καλινιγκράντ
250
Έλληνες στη κοινότητα

Πηγή: τα δεδομένα για τον αριθμό των Ελλήνων στην κάθε κοινότητα παρέχονται από την Ομοσπονδιακή υπηρεσία της κρατικής στατιστικής Αρχής, βάσει των δεδομένων της Πανρωσικής απογραφής πληθυσμού 2010.