Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας
Νικόλαος Γρυπάρης: Ο διπλωμάτης που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην ελληνική κοινότητα της Σεβαστούπολης
Νικόλαος Γρυπάρης - Διπλωμάτης, επιχειρηματίας, ευεργέτης
Νικόλαος Γρυπάρης: Ο διπλωμάτης που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην ελληνική κοινότητα της Σεβαστούπολης

Εξετάζοντας τη δραστηριότητα των ελληνικών προξενείων στις πόλεις του κυβερνείου της Ταυρίδας, αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες για το συγκεκριμένο θέμα ελλείπουν και περιορίζονται στα ονόματα και τα επίθετα των Ελλήνων που εκτελούσαν υπηρεσίες στα προξενεία. Η έλλειψη ερευνητικού υλικού πάνω σε αυτό το ζήτημα στην εγχώρια και ξένη ιστοριογραφία δείχνει την ανάγκη μελέτης του αρχειακού υλικού και των περιοδικών εκδόσεων της περιόδου από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα.

Σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία της Σεβαστούπολης ήταν ο Νικόλαος Γρυπάρης (1848–1928) — διπλωμάτης, επιχειρηματίας, σημαντικός κοινωνικός παράγοντας που δραστηριοποιείτο την περίοδο από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ού αιώνα, ευεργέτης, ευρέως γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση. Γεννήθηκε το 1848 στην Αθήνα και από το 1879 ήταν πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό. Αργότερα ο Νικόλαος Γρυπάρης μετεγκαταστάθηκε στη Σεβαστούπολη, όπου εγγράφηκε στην 1η εμπορική συντεχνία και ξεκίνησε να ασχολείται με το εμπόριο. Η διπλωματική καριέρα του Σεβαστούπολη ξεκίνησε από τις 8 Φεβρουαρίου 1880, όταν η κυβερνούσα γερουσία τον διόρισε Έλληνα αντι-πρόξενο στη Σεβαστούπολη. Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 1880 άρχισε να εργάζεται στο ιταλικό προξενείο, ενώ από το Νοέμβριο του 1889 έγινε αντιπρόξενος στο δανικό προξενείο. Από τις 15 Νοεμβρίου 1893 έγινε αντιπρόξενος του σουηδικού-νορβηγικού προξενείου και από τις 7 Ιουνίου 1899 έγινε αντιπρόξενος του βελγικού προξενείου.

Περισσότερα για τη ζωή του διακεκριμένου διπλωμάτη μπορείτε να διαβάσετε εδώ

205

Μοιραστείτε το άρθρο: