Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας
Ένωση Ελληνικών Κοινωνικών Οργανώσεων Ρωσίας

Οι Έλληνες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της κρατικής υπόστασης της Ρωσίας. Οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού πάντα κατείχαν τις πιο υψηλές θέσεις στη ρωσική κοινωνία. Η ιστορία της Ρωσίας θυμάται εκατοντάδες ελληνικές οικογένειες διάσημων ναυάρχων, στρατηλατών, διπλωματών, καλλιτεχνών, συγγραφέων, συνθετών και ευεργετών. Οι Έλληνες της Ρωσίας πάντα διακρίνονταν για τον ιδιαίτερο πατριωτισμό τους και για την πίστη προς την πατρίδα τους.